Als de oplossing gemakkelijk te vinden was, dan had u hem zelf al lang gevonden.

Daarom graaft Han Gootzen diep als hij voor u aan het werk gaat. Diep binnen uw organisatie en uw problematiek, maar ook diep in zijn geheugen (lees: ervaring) en zijn netwerk. Dat resulteert vaak, zo niet altijd, in zeer verrassende oplossingen op een zeer breed terrein. Oplossingen die u werkelijk verder brengen. U slaat een brug naar de toekomst en dat is toch echt, waar uw organisatie heen moet.

Diep graven resulteert bij Han Gootzen nimmer in een academisch betoog, maar veel eerder in een onverwachte wending. In een oplossing die u, en velen met u, over het hoofd gezien had. Daarna blijft het niet bij de blije constatering dat een oplossing gevonden is, maar is Han de eerste die de hand aan de ploeg slaat om de oplossing ook te realiseren. Met een enorm enthousiasme en met daadkracht, maar ook met gevoel voor de interne en externe verhoudingen.

Bruggenbouwer